OFERTA EDUCATIVA

 

El Col·legi El Temple ofereix una ensenyança amb una metodologia innovadora des de 4t d'Educació Infantil fins a 4t d'ESO. Aplicam els programes ENTUSIASMAT i LUDILETRAS per a l'aprenentatge de les matemàtiques i la llengua castellana des de 4t d'Educació Infantil. A partir de 5è d'Educació Primària tenim implementat el sistema 1to1 on cada alumne treballa amb un iPad.

 

HORARI DE SECRETARIA

 

* De dilluns a dimecres, de 8:15 a les 10 h.
* Els dijous, de 8:15 a les 10 h. i de 15 a 16:30 h.
* Els divendres no hi haurà atenció al públic.

 

 

HORARI DE VENDA D'UNIFORMES

 

Dilluns i dimecres, de 12:15 a 13:00 h.

 

HORARIS DE CLASSE

 

4t d'Educació Infantil

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

 

DIVENDRES

HORES

9.00 a 10.00

EMAT

LUDI

EMAT

LUDI

EMAT

9.00 a 09.50

10.00 a 11.00

LUDI

EMAT

LUDI

EMAT

ANGLÈS

09.50 a 10.45

11.00 a 11.30

 

10.45 a 11.05

11.30 a 12.30

ENTORN

ENTORN

ENTORN

ENTORN

 

ENTORN

11.05 a 12.00

 

ENTORN

12.00 a 12.55

15.00 a 15.45

RELIGIÓ

ESCACS

LUDI

PSICO

   

12.55 a 13.10

15.45 a 16.30

RELIGIÓ

ESCACS

EMAT

PSICO

LUDI

13.10 a 14.00

 

5è d'Educació Infantil

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

 

DIVENDRES

HORES

9.00 a 10.00

EMAT

LUDI

EMAT

LUDI

EMAT

9.00 a 09.50

10.00 a 11.00

LUDI

EMAT

LUDI

EMAT

LUDI

09.50 a 10.45

11.00 a 11.30

 

10.45 a 11.05

11.30 a 12.30

ENTORN

ENTORN

ENTORN

ENTORN

 

ANGLÈS

11.05 a 12.00

 

LUDI

12.00 a 12.55

15.00 a 15.45

RELIGIÓ 

 

ENTORN

PSICO

ESCACS

   

12.55 a 13.10

15.45 a 16.30

RELIGIÓ

ENTORN

PSICO

ESCACS

EMAT

13.10 a 14.00

 

6è d'Educació Infantil

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

 

DIVENDRES

HORES

9.00 a 10.00

EMAT

LUDI

EMAT

LUDI

EMAT

9.00 a 09.50

10.00 a 11.00

LUDI

EMAT

LUDI

EMAT

LUDI

09.50 a 10.45

11.00 a 11.30

 

10.45 a 11.05

11.30 a 12.30

ENTORN

ENTORN

ENTORN

ENTORN

 

ENTORN

11.05 a 12.00

 

ANGLÈS

12.00 a 12.55

15.00 a 15.45

ESCACS

PSICO

LUDI

RELIGIÓ

   

12.55 a 13.10

15.45 a 16.30

ESCACS

PSICO

EMAT

RELIGIÓ

ENTORN

13.10 a 14.00

 

1r d'Educació Primària

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

 

DIVENDRES

HORES

9.00 a 10.00

LUDILETRAS

EMAT

LUDILETRAS

EMAT

MÚSICA

9.00 a 09.50

10.00 a 11.00

EMAT

LUDILETRAS

EMAT

LUDILETRAS

ESCACS

09.50 a 10.45

11.00 a 11.30

 

10.45 a 11.05

11.30 a 12.30

EF

CATALÀ

ANGLÈS

CATALÀ

 

EF

11.05 a 12.00

 

PLÀSTICA

12.00 a 12.55

15.00 a 15.45

RELIGIÓ

CCSS

CATALÀ

CCNN

   

12.55 a 13.10

15.45 a 16.30

ANGLÈS

CCNN

RELIGIÓ

CCSS

CATALÀ / TUTORIA

13.10 a 14.00

 

 

2n d'Educació Primària

 

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

 

DIVENDRES

HORES

9.00 a 10.00

LUDILETRAS

EMAT

LUDILETRAS

EMAT

ESCACS

9.00 a 09.50

10.00 a 11.00

EMAT

LUDILETRAS

EMAT

LUDILETRAS

CATALÀ

09.50 a 10.45

11.00 a 11.30

 

10.45 a 11.05

11.30 a 12.30

CATALÀ

CCSS

CATALÀ

EF

 

CCNN

11.05 a 12.00

 

PLÀSTICA

12.00 a 12.55

15.00 a 15.45

RELIGIÓ

ANGLÈS

CCNN

MÚSICA

   

12.55 a 13.10

15.45 a 16.30

RELIGIÓ

EF

CCSS

ANGLÈS

CAT /TUTORIA

13.10 a 14.00

 

3r d'Educació Primària

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

 

DIVENDRES

HORES

9.00 a 10.00

CATALÀ

EMAT

CASTELLÀ

EMAT

CCNN

9.00 a 09.50

10.00 a 11.00

EMAT

CATALÀ

EMAT

CATALÀ

CCSS

09.50 a 10.45

11.00 a 11.30

 

10.45 a 11.05

11.30 a 12.30

CASTELLÀ

CCNN

CCSS

PLÀSTICA

 

EMAT

11.05 a 12.00

 

MÚSICA

12.00 a 12.55

15.00 a 15.45

CATALÀ

RELIGIÓ

EF

ANGLÈS

   

12.55 a 13.10

15.45 a 16.30

CASTELLÀ

ANGLÈS

EF

RELIGIÓ

CAT/CAST/TUTORIA

13.10 a 14.00

 

4t d'Educació Primària

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

 

DIVENDRES

HORES

9.00 a 10.00

EMAT

CCNN

CASTELLÀ

EMAT

CATALÀ

9.00 a 09.50

10.00 a 11.00

ANGLÈS

EMAT

EMAT

MÚSICA

EMAT

09.50 a 10.45

11.00 a 11.30

 

10.45 a 11.05

11.30 a 12.30

CCSS

CATALÀ

PLÀSTICA

ANGLÈS

 

CASTELLÀ

11.05 a 12.00

 

CATALÀ

12.00 a 12.55

15.00 a 15.45

EF

CASTELLÀ

CCNN

RELIGIÓ

   

12.55 a 13.10

15.45 a 16.30

EF

RELIGIÓ

CCSS

CASTELLÀ

CAT/TUTORIA

13.10 a 14.00

 

5è d'Educació Primària

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

 

DIVENDRES

HORES

9.00 a 10.00

CASTELLÀ

EMAT

CATALÀ

CASTELLÀ

CATALÀ

9.00 a 09.50

10.00 a 11.00

EMAT

CATALÀ

CASTELLÀ

EMAT

LEC/TUTORIA

09.50 a 10.45

11.00 a 11.30

 

10.45 a 11.05

11.30 a 12.30

ANGLÈS

ANGLÈS

EMAT

MÚSICA

 

PLÀSTICA

11.05 a 12.00

 

E.F

12.00 a 12.55

15.00 a 15.45

CCNN

RELIGIÓ

CCNN

CASTELLÀ

   

12.55 a 13.10

15.45 a 16.30

CCSS

RELIGIÓ

CCSS

CATALÀ

E.F

13.10 a 14.00

 

6è d'Educació Primària

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

 

DIVENDRES

HORES

9.00 a 10.00

EMAT

CASTELLÀ

EMAT

CATALÀ

CASTELLÀ

9.00 a 09.50

10.00 a 11.00

RELIGIÓ

EMAT

CATALÀ

EMAT

EMAT

09.50 a 10.45

11.00 a 11.30

 

10.45 a 11.05

11.30 a 12.30

MÚSICA

CCSS

CASTELLÀ

RELIGIÓ

 

PLÀSTICA

11.05 a 12.00

 

CCSS

12.00 a 12.55

15.00 a 15.45

CATALÀ

ANGLÈS

CCNN

EF

   

12.55 a 13.10

15.45 a 16.30

CCNN

ANGLÈS

CAST/CATALÀ

EF

ANGLÈS/ TUTORIA

13.10 a 14.00

 

 

1r d'Educació Secundària

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8 a 8.55

CATALÀ

RELIGIÓ

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MÚSICA

8.55 a 9.50

MATEMÀTIQUES

CASTELLÀ

MÚSICA

CASTELLÀ

CCSS

9.50 a 10.45

PLÀSTICA

CATALÀ

CAST/CAT

TUTORIA

MATEMÀTIQUES

10.45 a 11.05

 

11.05 a 12

CASTELLÀ

BIOLOGIA

CCSS

BIOLOGIA

PLÀSTICA

12 a 12.55

ANGLÈS

BIOLOGIA

EF

CATALÀ

ANGLÈS

12.55 a 13.10

 

13.10 a 14.05

MÚSICA

CCSS

EF

ANGLÈS

PLÀSTICA

 

2n d'Educació Secundària

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8 a 8.55

MATEMÀTIQUES

CASTELLÀ

ANGLÈS

CATALÀ

CASTELLÀ

8.55 a 9.50

FR / MÚSICA

ANGLÈS

RELIGIÓ

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

9.50 a 10.45

CATALÀ

TUTORIA

MATEMÀTIQUES

FQ

FR / MÚSICA

10.45 a 11.05

 

11.05 a 12

ANGLÈS

CCSS

TECNOLOGIA

CASTELLÀ

ANGLÈS

12 a 12.55

EF

CATALÀ

CCSS

FQ

TECNOLOGIA

12.55 a 13.10

 

13.10 a 14.05

EF

FQ

CAST / CAT

CCSS

TECNOLOGIA

 

 

3r d'Educació Secundària

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8 a 8.55

CASTELLÀ

MATEMÀTIQUES

FR / MÚSICA

CCSS

8.30h

CATALÀ

8.55 a 9.50

ANGLÈS

CCSS

CASTELLÀ

FQ

9.50 a 10.45

ANGLÈS

BIOLOGIA

BIOLOGIA

MATEMÀTIQUES

TECNOLOGIA

10.45 a 11.05

 

11.05 a 12

CCSS

CATALÀ

MATES

CATALÀ

FR / MÚSICA

12 a 12.55

RELIGIÓ

FQ

ANGLÈS

EF

CCSS

12.55 a 13.10

 

13.10 a 14.05

MATEMÀTIQUES

TUTORIA

TECNOLOGIA

EF

CASTELLÀ

14.30h

         

 

4t d'Educació Secundària

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8 a 8.55

FQ / FILOSOFIA

CCSS

FQ / FILOSOFIA

FQ / FILOSOFIA

CASTELLÀ

8.55 a 9.50

MATEMÀTIQUES

CATALÀ

MATEMÀTIQUES

CCSS

BIOLOGIA/LLATÍ

9.50 a 10.45

BIOLOGIA/LLATÍ

RELIGIÓ

CASTELLÀ

CCSS

ANGLÈS

10.45 a 11.05

 

11.05 a 12

FR / PLÀSTICA

MATEMÀTIQUES

ANGLÈS

ANGLÈS

MATEMÀTIQUES

12 a 12.55

FR / PLÀSTICA

EF

BIOLOGIA/LLATÍ

TUTORIA

FR / PLÀSTICA

12.55 a 13.10

 

13.10 a 14.05

CASTELLÀ

14.30h

EF

 

CATALÀ

CATALÀ 14.30h