El 18 de gener de 1957, i per Ordre Ministerial del gener de l’any anterior, dins el Gran Llibre de l’Ensenyament de l’Església de Mallorca, es creà un petit full però molt important. Era necessari. L’asil El Temple ho demanava i també ho volien les monges ‘’vermelletes’’ i, sobretot, ho necessitaven les nines acollides en aquella casa.

Així va començar l’escola El Temple com a escola graduada en dues seccions, titulada ‘’Sagrada Família’’. A càrrec d’ella estaven dues mestres per oposició dins l’escalafó nacional, Maciana Garau i Carme Oliver.

Dues mestres amb les fites ben clares, marcades pel Consell de Protecció Escolar del Centre que textualment en el nomenament oficial deien: ‘’feina intensa en aquest camp concret de l’Església, esperit d’apostolat, tasca pedagògica, religiosa i social envers els alumnes’’. 

Per això es contava amb dues aules de nova construcció, bon mobiliari, un llistat de 35 alumnes de 6 a 17 anys, totes de l’internat; i amb tot aquest bagatge no es disposava del més mínim material escolar que no fos algun llibre o fulletó de pietat. 

El punt més delicat i de major projecció social era trobar una sortida millor per quan les alumnes als 17 anys havien de deixar l’internat per afrontar elles mateixes el futur de la seva vida, que generalment, i en el millors dels casos, era entrar a ‘’servir’’ en una casa de senyors. Per dur a terme aquest repte es necessitava molt de personal i aquí va florir un bon grup de voluntariat (persones adultes i joves) que més enllà de l'horari escolar aportaren amb il·lusió, el seu saber i el seu temps...

La primera alumna que trobà feina fou el 13 de Febrer a l’any 1961 com a delineant a un despatx d’arquitectes.

La matricula anava augmentant; el curs 63/64 estaven matriculades 82 alumnes i l’any 1972 la matriculada era de 213 alumnes. Això motivà la petició al Ministeri de l’ampliació de l’escola en tres noves unitats que més tard foren concedides.

Arribà l’any 1974 la Comunitat de RR Vermelletes, molt minvada de personal, s’uneix a la Congregació de RR Trinitàries i amb elles continuàrem l’escola en ‘’El Temple’’ fins el Juny de 1978. Es a partir d’aquesta data que l’escola es traslladà al que són les actuals instal·lacions.