APIMA EL TEMPLE

El nostre objectiu

L'APIMA de El Temple està formada per un grup de pares i mares del col·legi que estam intentant recuperar la col·laboració dels pares a l'organització d'activitats paral·leles a l'educació dels infants.

Quins són els objectius?

Informació - Establir vies d'informació entre l'escola i las famílies, utilitzant tots els recursos disponibles.

Formació – Organitzar activitats educatives, culturals i lúdiques a l'escola per apropar a les families al centre educatiu.

Representació – Mitjançant el  Consell Escolar, reunions i col·laboracions puntuals amb la direcció de l'escola.

Què necessitam per  aconseguir-les?

Necessitam pares i mares que s'involucrin. Volem socis i sòcies per poder treure endavant aquest projecte, gent amb il·lusió. La cuota són 20 euros anuals per família i ens ajudaran a finançar les activitats que estam organitzant.

 

Qui som

És important que els pares i mares que tenen fills/es al centre entrin a formar part de la Associació per poder col·laborar d'una manera o d'una altra. Els triats en assemblea pel curs 2019/2020 han sigut:

Presidenta

Angie Tiapa

Vicepresidenta

María Antonia Oliver 

Secretari

Manuel Robles

Tresoreria

María Esther García

Vocals

Irene Huerta
Marina Oliva
Esther Soler
María Sintes
Rocío Vargas-Machuca

 

On localitzar-nos

A l'oficina del col·legi (En front de secretaria). 

Dilluns, dimecres: 9 a 9:30
Dijous: 16 a 16:30 

Correu electrònic: apima.eltemple.palma@centrosfest.net