FRANCISCA BERGA           JUAN CARLOS THOMÁS          MARÍA DOLORES SERRA              ARTURO PLANAS

                   ENTITAT TITULAR             DIRECTOR PEDAGÒGIC    COORDINADORA DE PASTORAL      ADMINISTRADOR

 

  

                                            JUAN CARLOS THOMÁS           MIREIA COLOM              PILAR OLIVER       

                                           DIRECTOR PEDAGÒGIC             CAP D'ESTUDIS EI/EP      CAP D'ESTUDIS ESO          

 

 

 

 

           FRANCIS CANET                XISCA VIVES                        MIQUEL FLEXAS                        SUSAN VELÁSQUEZ

        COORD. ORIENTACIÓ     REPR. BILINGÜISME      REPRESENTANT  TIC                       REPRESENTANT EI

 

                                                                     

                                                               

 

 

MELI SERRA        JUAN CARLOS THOMÁS         FRANCISCA BERGA            XISCA VIVES

 

 

FRANCIS CANET         PILAR OLIVER            ANA SOT               ISABEL CAIMARI

 

 

CARMEN NÚÑEZ    MARÍA BERNAT    JOANA BONET    FERRAN MENOR    

 

PILAR GAMBÍN    MOISÉS REQUENA     DAVID ROIG 

 

 

MIQUEL FLEXAS     FRANCIS CANET     ELISA MÉNDEZ     MONTSE GUARRO

 

 

MELI SERRA         CARMEN MOYÀ          CATI LLABRÉS        TOMEU MUNAR        JUAN LUÍS SÁNCHEZ

 

 

SUSAN VELÁSQUEZ       CATI LLABRÉS

 

 

JUAN CARLOS THOMÁS       FERRAN MENOR

 

 

JUAN CARLOS THOMÁS   FERRAN MENOR     MOISÉS REQUENA       DAVID ROIG

 

 

MIREIA COLOM        ARTURO PLANAS        MIQUEL FLEXAS