EQUIP DIRECTIU
 

 

FRANCISCA BERGA                     MIREIA COLOM BORRELL                    MARÍA DOLORES SERRA                        ARTURO PLANAS

   ENTITAT TITULAR                      DIRECTORA PEDAGÒGICA              COORDINADORA DE PASTORAL                ADMINISTRADOR

 

 

EQUIP DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

  

MIREIA COLOM                        ANA SOT                   FRANCIS CANET                ELISA MÉNDEZ                  MIQUEL FLEXAS                   CARME MOYÀ

                                         

        

     DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

                                                                     

FRANCIS CANET           SUSAN VELÁSQUEZ         PILAR OLIVER         MONTSE GUARRO      ISABEL CAIMARI

 

 

DEPARTAMENT DE PASTORAL

 

MELI SERRA        ISABEL CAIMARI         CATI LLABRÉS        XISCA VIVES     CLARA VILLALONGA

 

 

DEPARTAMENT TIC

 

    FERRAN MENOR        MIQUEL FLEXAS       ARTURO PLANAS

 

 

DEPARTAMENT D'ANGLÈS

 

PILAR GAMBÍN        MOISÉS REQUENA        MARIA BERNAT       DAVID ROIG     BELÉN ELEJALDE