Sant Antoni i Sant Sebastià 5è EP - A

 

Un petit tast de Sant Antoni i Sant Sebastià a la classe de 5è EP-A . El alumnes van fer un “comecocos”  de dimoni i van cercar  preguntes  i respostes de les festes mallorquines d’hivern per així conèixer un poc més la nostra tradició. 

 

Share this post

Sobre nosaltres

El 18 de gener de 1957, i per Ordre Ministerial del gener de l’any anterior, dins el Gran Llibre de l’Ensenyament de l’Església de Mallorca, es creà un petit full però molt important. Era necessari. L’asil El Temple ho demanava i també ho volien les monges ‘’vermelletes’’ i, sobretot, ho necessitaven les nines acollides en aquella casa.