Nova pàgina web

Tenim pàgina web nova! Totes les escoles de la Fundació Santíssima Trinitat estrenam pàgina web nova unificada on trobareu informació de la nostra escola i de la resta d'escoles que conformen la Fundació.

Share this post

Sobre nosaltres

El 18 de gener de 1957, i per Ordre Ministerial del gener de l’any anterior, dins el Gran Llibre de l’Ensenyament de l’Església de Mallorca, es creà un petit full però molt important. Era necessari. L’asil El Temple ho demanava i també ho volien les monges ‘’vermelletes’’ i, sobretot, ho necessitaven les nines acollides en aquella casa.