LEMA 2020-2021

 

 

"FELIÇOS AMB TU"

 

 

 

 

Els centres FEST comparteixen la visió i inspiració alliberadora de sant Joan de Mata, renovada al llarg dels segles pels continuadors de la seva obra i les fundadores i fundadors dels instituts que conformen la família trinitària. Així aquella visió arriba a nosaltres, per a ajudar-nos a interpretar la realitat i actuar a través d'ella per mitjà de tres claus:

• Una visió que busca l'autonomia i riquesa de les persones, reconeixent els seus elements diferencials i descobrint, a partir d'ells, possibilitats per a la trobada intercultural, el pensament crític, el diàleg i la igualtat d'oportunitats.

• Una visió que promou una pedagogia activa i de la trobada, per mitjà de l'educació en la interrelació, la comunió i l'escolta mútua.

• Una visió que creu i sent Déu com a Trinidad. Com a imatge seva ens compromet a ser comunitat educativa oberta, pròxima i compromesa.

Per aconseguir-la, necessitam creure en un model educatiu que forma per a la llibertat interior i per crear espais de llibertat exterior, a un ambient de pensament crític, implicats en la transformació social, la ruptura d'estructures injustes, l'educació plural i la diversitat.

 

Conectam

Començam un nou curs amb una sensació estranya. Per un costat la incertesa i els dubtes del com actuar en les circunstàncies que ens planteja aquest període de pandèmia, però també amb la il·lusió del retrobament amb el nostre alumnat i amb la responsabilitat de saber que formam part d'una reconstrucció necessària.

Per tot això és necessari començar el curs dins el camí de les benaurances, la manera que Jesús té per tractar els altres, la via de caminar per sentir la humanitat, per assolir la felicitat.

Share this post

Sobre nosaltres

El 18 de gener de 1957, i per Ordre Ministerial del gener de l’any anterior, dins el Gran Llibre de l’Ensenyament de l’Església de Mallorca, es creà un petit full però molt important. Era necessari. L’asil El Temple ho demanava i també ho volien les monges ‘’vermelletes’’ i, sobretot, ho necessitaven les nines acollides en aquella casa.