Informació diversa de l'inici del curs 2023-2024

VENDA D'UNIFORMES I LLIBRES

 

La venda d'uniformes i llibres s'efectuarà els dies 6 i 7, de 15 a 20h. El divendres 8 de setembre es farà de 9 a 14h

 

REUNIÓ DE PARES, MARES I TUTORS/RES LEGALS

 

La reunió amb el/la respectiu/va tutor/a de curs es realitzarà: Educació infantil i 1r i 5è d'Educació primària, el 5 de setembre a les 18h. 2n, 3r, 4t i 6è d'Educació primària, el 5 de setembre a les 19h. Tots els cursos d'ESO, el 13 de setembre a les 19h.

 

INICI DE LES CLASSES

 

El primer dia de classe tots els cursos començaran de 9 a 14 h. A partir del 2n dia, es segueix l'horari normal, excepte l'alumnat de 3 anys que es durà a terme de la manera següent: El dia 11 i 12 de setembre, de 9 a 12h. El dia 13 de setembre, de 9 a 13h. A partir del dia 14 de setembre es segueix l'horari normal (de 9 a 14h).

Share this post

Sobre nosaltres

El 18 de gener de 1957, i per Ordre Ministerial del gener de l’any anterior, dins el Gran Llibre de l’Ensenyament de l’Església de Mallorca, es creà un petit full però molt important. Era necessari. L’asil El Temple ho demanava i també ho volien les monges ‘’vermelletes’’ i, sobretot, ho necessitaven les nines acollides en aquella casa.