FORMACIÓ:PRIMERS AUXILIS

CURS DE FORMACIÓ DE PRIMERS AUXILIS

El personal docent i no docent de l’escola va rebre formació durant els dies 13 i 20 de novembre per aprendre a interpretar situacions de possible parada cardiorespiratòria, a realitzar la reanimació cardiopulmonar (RCP), a utilitzar un desfibrilador i a realitzar la maniobra de Heimlich. Al centre estam concernits de la importància que tenen els primers auxilis i de lo fonamental d'intervenir amb rapidesa a aquest tipus de situacions.

  

Share this post

Sobre nosaltres

El 18 de gener de 1957, i per Ordre Ministerial del gener de l’any anterior, dins el Gran Llibre de l’Ensenyament de l’Església de Mallorca, es creà un petit full però molt important. Era necessari. L’asil El Temple ho demanava i també ho volien les monges ‘’vermelletes’’ i, sobretot, ho necessitaven les nines acollides en aquella casa.