Educació Física a 5è EP

Els alumnes de 5è d’E. P. (A) fan Educació Física cada dimarts. Es desenvolupen  habilitats com l’equilibri, els salts , els desplaçaments ... a través de jocs individuals i grupals.

Share this post

Sobre nosaltres

El 18 de gener de 1957, i per Ordre Ministerial del gener de l’any anterior, dins el Gran Llibre de l’Ensenyament de l’Església de Mallorca, es creà un petit full però molt important. Era necessari. L’asil El Temple ho demanava i també ho volien les monges ‘’vermelletes’’ i, sobretot, ho necessitaven les nines acollides en aquella casa.